Wystawa w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, marzec 2013

Komentarze zamknięto.