Malujący nauczyciele, grudzień 2012 – Galeria pod arkadami

Komentarze zamknięto.