”Cztery pory roku”-X przegląd środowiska EKOART-Galeria Sztuki ROZRUCH Poznań ul. Jackowskiego, listopad 2015,

Komentarze zamknięto.