ZPAP, biennale 2014, Galeria Profil, Poznań

Komentarze zamknięto.