XIX Przegląd Twórczości Nauczycieli-MDK nr 1, Galeria Pod Arkadami Poznań , październik 2015

Komentarze zamknięto.