Wystawa po plenerowa, Sztum, lipiec 2019

Komentarze zamknięto.