Wystawa po plenerowa, Sztum, lipiec 2018

Komentarze zamknięto.