Wystawa indywidualna, Poznań, listopad 2018

Komentarze zamknięto.