Wyst.galeria pod arkadami impresje wiosenne 2012

12 kwietnia odbyło się otwarcie wystawy członków EKOARTU w Galerii

Komentarze zamknięto.