Rybacy – wystawa marynistów, czerwiec 2016

Komentarze zamknięto.