Ogólnopolska wystawa Marynistów, Gdynia ,kwiecień 2018

Komentarze zamknięto.