Maryniści, Pod Lipami – Poznań, listopad 2018

Komentarze zamknięto.